Çevre Politikamız

  • Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki rekabet gücümüzü arttırmak.
  • Çevresel kirliliğe yol açacak, başta atık su olmak üzere, atıkların kaynağında azaltılarak geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
  • Üretim proseslerinde; daha az ham madde kullanımı sağlayacak, çevresel etkiyi azaltacak iyileştirmeler yapmak.
  • Doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltıp verimliliği arttırmak.
  • Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri gerekliliklerine ve diğer şartlara uymak.
  • Çalışanlarımıza kalite ve çevre konusunda bilinci arttıracak, ekip ruhunu geliştirecek, katılımlarını arttıracak şekilde eğitim vermek ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak.
  • Müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzun ifadesi olan Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerini gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmek.